CAUSA PARKOVIŠTĚ na BARRANDOVĚProtinávrh proti zabrání parkoviště, Tréglova ulice, k.ú. Hlubočepy 1020/1

Abychom pouze "nereptali" (a též vyšli vstříc lidem požadujícím hlídané stání), navrhujeme následující:
* Jsme si jisti, že zřízení placeného a velmi užívaného parkoviště ve středu sídliště není standardní řešení
* Nesouhlasíme s předáním čerstvě vyasfaltovnaného pozemku do soukromé péče; tak by uměl vydělávat každý
* Pokud chceme hovořit o PODNIKÁNÍ, nechť si provozovatel zainvestuje NOVÉ parkoviště na 'nepřipraveném' podloží
* Jako ideální se z tohoto hlediska jeví široký neužívaný pruh v Grussově ulici nad Klukovicemi
* Uvedený prostor v Grussově ulici je blízko obytné části, ale není na očích, tudíž tu nikdo neparkuje...
* Vznik takového parkoviště by jistě byl UŽITEČNOU a občany vítanou aktivitou ÚMPha5