CAUSA PARKOVIŠTĚ na BARRANDOVĚPetice za zachování veřejného parkoviště, Tréglova ulice, k.ú. Hlubočepy 1020/1 (nad tunelem tramvaje)

Petice je reakcí na necitlivé a neodůvod­nitel­né rozhodnutí Městské části Prahy 5 o zří­zení pla­ceného hlídaného
parkoviště na pozemku 1020/1, v k.ú. Hlubočepy (Barrandov). Do­mní­váme se, že si uvedený úřad nenechal vypracovat
detailní analýzu dopravní či urbanistické situace ve vztahu k životnímu prostředí, a ani svůj záměr dostatečně
neoznámil místním oby­vatelům. Argumenty proti záměru zpo­platnit veřejné parkoviště jsou zejména následující:

* Parkoviště bylo zřízeno z VEŘEJNÝCH prostředků jako součást občanské vybavenosti sídliště: STAVBA
* Jedná se o střet výhod jednoho subjektu (nájemce firma VENTURA) a nevýhod pro stovky zdejších obyvatel
* ROČNÍ nájem od obce činí 60.000Kč (BEZ SOUTĚŽE), přičemž z pronajatých míst plyne příjem až 580.000Kč !!!
* Přesto "úsměvný" provozní ZÁMĚR (*.pdf) firmy počítá s každoměsíční ztrátou -25.350Kč
* Po zbudování tramvaje jsou možnosti parkování na sídlišti už tak velmi ztíženy: Pražská pětka 4/2001
* Místní parkoviště slouží i obyvatelům Slivence, Lochkova či Holyně jako záchytné stání
* Na Barrandově byly již dříve postaveny placené garáže, jež jsou zájemcům k dispozici
* Plánované oplocení pozemku v centru sídliště by hrubě narušilo urbanistický ráz okolí
* Máme obavu, že pronájem parkoviště je cestou k budoucímu odprodeji pozemku do soukromých rukou
* Pro případné zájemce o služby firmy VENTURA předkládáme dosti absurdní podmínky: PROVOZNÍ ŘÁD (*.pdf)
* Chápeme vznik placených stání jen tam, kde původní parkoviště nebyla plně využívána a ležela ladem
* Strážení majetku by mělo být prioritou městské i republikové policie, ne podnikatelů atd.
* Argument místostarosty p. Vojtěcha Zapletala (ODS), že tu bývaly krysy a tudíž vznikl plot, nás rozesmívá k pláči...
* Druhý argument, že byl blokován příjezd ke Kameře, je LEŽ, což dokládá naše mini STUDIE
* Nejsme v tom sami aneb kdo potřebuje na Barrandově takové výmysly: garáže LAMAČOVA a parkoviště HÖGEROVA

Užívejte k námětům a stížnostem toto tlačítko: online DISKUZE a hlasujte zde: ANKETY

Co se věci děje?

- během pouhých tří dnů bylo sebráno 420 podpisů pod text petice, další přibývají: ARCHY (*.pdf) a DODATKY (*.pdf)
- v případě, že jste o petici nevěděli a chcete zachování parkoviště podpořit, stáhněte si petiční arch: PETICE (*.doc)
- dne 29. září 2005 byly originály předány Úřadu Městské části Praha 5
- dne 4. října 2005 byly kopie předány Magistrátu hl.m. Prahy, odbor dopravy a životního prostředí č.j. MHMPP0374KBU
- dne 13. října proběhlo zasedání, na němž Milan Macek (KSČM) a Pavel Erben (ED) interpelovali
- dne 20. října zazněla na Magistrátě hl.m. Prahy interpelace ex-primátora Jana Kasla (ED)
- dne 20. října proběhla BLOKÁDA parkoviště troubícími auty nespokojených obyvatel
- od cca 22. října je parkoviště OPĚT přístupné = parkujte zde a VYTRVEJTE, vítězství se blíží
- dne 24. října přišlo asi 30 zástupců na radnici MPha5, kde diskutovali s p. Zapletalem a pí. Kalhousovou
- dne 26. října proběhla v Kameře bouřlivá KONFRONTACE desítek lidí se starostou Milanem Jančíkem (ODS), zástupci TSK atd.
- dne 27. října byla odhlasována REVOKACE usnesení RMČ Praha 5, která situaci konzervuje, ale neřeší budoucí stav
- dne 1. listopadu se radnice v Pražské pětce nejprve POCHVÁLILA (*.jpg) a pak náš odpor nazvala REBELIÍ (*.pdf)
- buďte, prosím, sami AKTIVNÍ a INICIATIVNÍ, zajímejte se o situaci kolem svého bydliště - informujte známé
- velký zájem projevila MÉDIA: zprávy o podivném nájmu přinesla ČTK, MfD, Právo, Metro, rozhlas i televize Prima a Nova
- naléhejte na naše "zástupce", jinak můžete v budoucnu platit mýtné soukromníkům třeba i cestou na tramvaj...
- jako alternativu placeného parkoviště je možno doporučit nevyužitý prostor v ulici GRUSSOVA
- navrhněte další postup (eventuální protest, "skandalizaci" radních, formy občanské neposlušnosti apod.)
kontaktní email: peticni@centrum.cz a doporučené čtení: www.prazskastetka.cz

Chce snad někdo z obyvatel v samém centru Barrandova klece, mříže a ploty?Počítadlo přístupů: powered by Zdarma ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web

© Barrparta 2005 - ver. 1.11